Revisionspligt: En grundig forklaring og informativ guide

Introduktion til revisionspligt

Revisionspligt er et vigtigt begreb inden for dansk erhvervsliv. Det er en juridisk forpligtelse, som pålægger visse virksomheder at få foretaget en årlig revision af deres regnskaber af en uafhængig revisor. I denne artikel vil vi dykke ned i, hvad revisionspligt indebærer, hvem der er omfattet af denne pligt, og hvorfor det er vigtigt at overholde den.

Hvad er revisionspligt?

Revisionspligt er en lovbestemt forpligtelse, der kræver, at visse virksomheder skal få foretaget en årlig revision af deres regnskaber af en uafhængig revisor. Formålet med revisionspligten er at sikre, at virksomhedens regnskaber er korrekte og retvisende.

Hvem er omfattet af revisionspligt?

Revisionspligten gælder primært for virksomheder af en vis størrelse og selskabsform. Det er typisk større virksomheder og selskaber som aktieselskaber, anpartsselskaber og iværksætterselskaber, der er omfattet af revisionspligten. Enkeltmandsvirksomheder er normalt undtaget fra revisionspligten, medmindre de opfylder visse kriterier.

Revisionspligtens formål

revisionspligt

Revisionspligten har flere formål, som alle bidrager til at sikre en sund og transparent økonomi i virksomhederne.

Hvorfor er revisionspligt vigtig?

revisionspligt

Revisionspligten er vigtig af flere årsager:

 • Den sikrer, at virksomhedens regnskaber er korrekte og retvisende.
 • Den skaber tillid hos investorer, kreditorer og andre interessenter.
 • Den bidrager til at forebygge og opdage økonomisk kriminalitet som svindel og bedrageri.
 • Den er med til at opretholde en sund konkurrence mellem virksomhederne.

Hvad er formålet med revisionspligt?

Formålet med revisionspligten er at sikre, at virksomhedens regnskaber er korrekte og retvisende. Dette opnås gennem en uafhængig revision, hvor en revisor gennemgår og vurderer virksomhedens økonomiske transaktioner, regnskaber og interne kontrolsystemer. Revisionen skal give et objektivt billede af virksomhedens økonomiske situation og øge tilliden til virksomheden.

Revisionspligtens betingelser

For at være omfattet af revisionspligten skal visse betingelser være opfyldt.

Hvornår gælder revisionspligt?

Revisionspligten gælder for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2021 eller senere. Det betyder, at virksomheder, der har regnskabsår, der begynder før denne dato, ikke er omfattet af revisionspligten.

Hvad er kriterierne for at være revisionspligtig?

For at være revisionspligtig skal virksomheden opfylde mindst to af følgende tre kriterier:

 • En årlig nettoomsætning på mindst 8 millioner kroner.
 • En balance på mindst 4 millioner kroner.
 • Gennemsnitligt 12 fuldtidsansatte i løbet af regnskabsåret.

Undtagelser fra revisionspligt

Der er visse virksomheder, der er undtaget fra revisionspligten.

Hvilke virksomheder er undtaget fra revisionspligt?

Følgende virksomheder er undtaget fra revisionspligten:

 • Enkeltmandsvirksomheder med en årlig nettoomsætning på under 8 millioner kroner, en balance på under 4 millioner kroner og færre end 12 fuldtidsansatte.
 • Visse mindre selskaber som interessentskaber og kommanditselskaber.
 • Visse foreninger og fonde.

Hvordan kan man fravælge revisionspligt?

Visse virksomheder har mulighed for at fravælge revisionspligten, selvom de opfylder betingelserne for at være revisionspligtige. Dette kræver dog, at samtlige ejere eller aktionærer er enige om at fravælge revisionen.

Revisionspligtens konsekvenser

Det er vigtigt at overholde revisionspligten, da der kan være konsekvenser ved ikke at gøre det.

Hvad sker der, hvis man ikke overholder revisionspligten?

Hvis en revisionspligtig virksomhed ikke får foretaget en årlig revision af sine regnskaber, kan det have følgende konsekvenser:

 • Virksomheden kan blive pålagt en bøde.
 • Virksomheden kan blive tvangsopløst af Erhvervsstyrelsen.
 • Virksomheden kan miste tilliden hos investorer, kreditorer og andre interessenter.

Hvad er straffen for manglende revisionspligt?

Straffen for manglende revisionspligt kan variere afhængigt af omstændighederne. Bøden kan være på op til 100.000 kroner, og i grovere tilfælde kan det medføre strafferetlige sanktioner.

Revisionspligtens fordele og ulemper

Revisionspligten har både fordele og ulemper for virksomhederne.

Hvilke fordele er der ved revisionspligt?

Revisionspligten har flere fordele:

 • Den sikrer, at virksomhedens regnskaber er korrekte og retvisende.
 • Den skaber tillid hos investorer, kreditorer og andre interessenter.
 • Den bidrager til at forebygge og opdage økonomisk kriminalitet som svindel og bedrageri.
 • Den er med til at opretholde en sund konkurrence mellem virksomhederne.

Hvilke ulemper er der ved revisionspligt?

Revisionspligten kan også have nogle ulemper:

 • Det kan være omkostningstungt for virksomhederne at få foretaget en årlig revision.
 • Det kan være tidskrævende for virksomhederne at forberede sig til revisionsprocessen.
 • Nogle virksomheder kan føle, at det er en unødvendig byrde, hvis de ikke har behov for en revision.

Revisionspligtens relevans i forskellige virksomhedsformer

Revisionspligten kan variere afhængigt af virksomhedens selskabsform.

Revisionspligt for enkeltmandsvirksomheder

Enkeltmandsvirksomheder er normalt undtaget fra revisionspligten, medmindre de opfylder betingelserne for at være revisionspligtige.

Revisionspligt for aktieselskaber

Aktieselskaber er som udgangspunkt altid revisionspligtige, uanset størrelsen af virksomheden.

Revisionspligt for anpartsselskaber

Anpartsselskaber er som udgangspunkt altid revisionspligtige, medmindre de opfylder betingelserne for at være undtaget fra revisionspligten.

Revisionspligt for iværksætterselskaber

Iværksætterselskaber er som udgangspunkt altid revisionspligtige, uanset størrelsen af virksomheden.

Sådan håndterer du revisionspligten

Hvis din virksomhed er revisionspligtig, er der flere ting, du kan gøre for at håndtere revisionspligten på en effektiv måde.

Hvordan finder man en revisor?

Det første skridt er at finde en revisor, der kan foretage revisionen af dine regnskaber. Du kan søge efter revisorer i dit lokalområde eller få anbefalinger fra andre virksomheder.

Hvad skal man være opmærksom på ved valg af revisor?

Når du vælger en revisor, er det vigtigt at finde en revisor, der har erfaring med din branche og virksomhedsform. Du bør også overveje revisorens pris og tilgængelighed.

Hvordan forbereder man sig til revisionsprocessen?

For at gøre revisionsprocessen så effektiv som muligt, er det vigtigt at være godt forberedt. Du bør sørge for at have alle nødvendige dokumenter og oplysninger klar til revisoren og have en god forståelse for virksomhedens økonomi.

Revisionspligtens udvikling og ændringer

Revisionspligten kan ændre sig over tid, og det er vigtigt at være opdateret på eventuelle ændringer.

Tidligere revisionspligtige virksomheder, der nu er undtaget

I løbet af de seneste år er der blevet indført ændringer i revisionspligten, som har medført, at visse virksomheder, der tidligere var revisionspligtige, nu er undtaget.

Fremtidige ændringer i revisionspligten

Der kan komme yderligere ændringer i revisionspligten i fremtiden. Det er vigtigt at følge med i eventuelle ændringer, der kan påvirke din virksomhed.

Afsluttende bemærkninger

Revisionspligten spiller en vigtig rolle i dansk erhvervsliv. Den sikrer, at virksomhedernes regnskaber er korrekte og retvisende, og skaber tillid hos investorer, kreditorer og andre interessenter. Det er vigtigt for virksomheder at være opmærksomme på revisionspligten og overholde den for at undgå konsekvenser. Ved at håndtere revisionspligten på en effektiv måde kan virksomhederne drage fordel af revisionens formål og bidrage til en sund og transparent økonomi.

Opsummering af revisionspligtens betydning

Revisionspligten er en juridisk forpligtelse, der kræver, at visse virksomheder får foretaget en årlig revision af deres regnskaber. Formålet med revisionspligten er at sikre, at virksomhedens regnskaber er korrekte og retvisende. Revisionspligten har både fordele og ulemper, men er vigtig for at skabe tillid hos investorer, kreditorer og andre interessenter. Det er vigtigt at overholde revisionspligten for at undgå konsekvenser som bøder og tvangsopløsning af virksomheden.

Revisionspligtens rolle i dansk erhvervsliv

Revisionspligten spiller en vigtig rolle i dansk erhvervsliv ved at sikre en sund og transparent økonomi i virksomhederne. Den bidrager til at forebygge og opdage økonomisk kriminalitet og opretholder en sund konkurrence mellem virksomhederne. Ved at håndtere revisionspligten på en effektiv måde kan virksomhederne drage fordel af revisionens formål og skabe tillid hos investorer, kreditorer og andre interessenter.