Regnskabsklasse C: En grundig forklaring og informativ guide

Introduktion til regnskabsklasse C

Regnskabsklasse C er en regnskabskategori, der er specielt designet til mindre virksomheder i Danmark. Denne regnskabsklasse giver virksomheder mulighed for at forenkle deres regnskabsmæssige forpligtelser og reducere den administrative byrde.

Hvad er regnskabsklasse C?

Regnskabsklasse C er en regnskabskategori, der er defineret af Erhvervsstyrelsen. Denne klasse er beregnet til virksomheder, der opfylder visse kriterier for størrelse og økonomisk aktivitet. Ved at vælge regnskabsklasse C kan virksomheder forenkle deres regnskabsmæssige forpligtelser og reducere den tid og ressourcer, der bruges på at udarbejde årsregnskaber.

Hvem er omfattet af regnskabsklasse C?

Regnskabsklasse C er primært rettet mod mindre virksomheder. For at være berettiget til at anvende regnskabsklasse C skal en virksomhed opfylde følgende kriterier:

 • Virksomheden skal være en kapitalselskab, f.eks. et aktieselskab (A/S) eller et anpartsselskab (ApS).
 • Virksomhedens årlige omsætning må ikke overstige 8 millioner kroner.
 • Virksomhedens balance må ikke overstige 4 millioner kroner.
 • Virksomheden må ikke være omfattet af særlige regler eller krav, f.eks. finansielle virksomheder eller selskaber, der er noteret på fondsbørsen.

Fordele og ulemper ved regnskabsklasse C

Fordele ved regnskabsklasse C

regnskabsklasse C

Regnskabsklasse C har flere fordele for mindre virksomheder:

 • Forenklet regnskabspraksis: Virksomheder i regnskabsklasse C kan anvende en forenklet regnskabspraksis, der reducerer den administrative byrde.
 • Mindre omkostninger: Ved at vælge regnskabsklasse C kan virksomheder spare på omkostningerne til revisor og regnskabsassistance.
 • Mindre tid: Den forenklede regnskabspraksis i regnskabsklasse C sparer virksomhederne tid, da de ikke behøver at udarbejde et omfattende årsregnskab.

Ulemper ved regnskabsklasse C

Der er også visse ulemper ved at vælge regnskabsklasse C:

 • Begrænset regnskabsinformation: Da regnskabsklasse C anvender en forenklet regnskabspraksis, kan virksomhedens regnskabsinformation være mindre detaljeret.
 • Begrænset troværdighed: Nogle investorer og kreditorer kan have mindre tillid til regnskaber udarbejdet i regnskabsklasse C på grund af den forenklede regnskabspraksis.

Regnskabskrav for regnskabsklasse C

Årsregnskab for regnskabsklasse C

regnskabsklasse C

Virksomheder i regnskabsklasse C skal stadig udarbejde et årsregnskab, men dette regnskab kan være mere simpelt og mindre omfattende end regnskaber udarbejdet i andre regnskabsklasser. Årsregnskabet skal indeholde følgende elementer:

Omsætning og balance for regnskabsklasse C

Regnskabsklasse C har visse begrænsninger for omsætning og balance:

 • Omsætning: Virksomhedens årlige omsætning må ikke overstige 8 millioner kroner.
 • Balance: Virksomhedens balance må ikke overstige 4 millioner kroner.

Skattemæssige konsekvenser af regnskabsklasse C

Skattefradrag og -fordele for regnskabsklasse C

Virksomheder i regnskabsklasse C kan nyde godt af visse skattefradrag og -fordele, herunder:

 • Skattefradrag for virksomhedens driftsomkostninger
 • Skattefradrag for afskrivninger på aktiver
 • Skattefordel ved valg af regnskabsklasse C

Skattepligt og -betalinger for regnskabsklasse C

Virksomheder i regnskabsklasse C er stadig skattepligtige og skal betale skat af deres indkomst. Skatteprocenten kan variere afhængigt af virksomhedens indkomst og skattelovgivningen.

Overvejelser før valg af regnskabsklasse C

Virksomhedens størrelse og økonomiske situation

Det er vigtigt for virksomheder at vurdere deres størrelse og økonomiske situation, før de vælger regnskabsklasse C. Hvis virksomheden forventes at vokse eller har komplekse regnskabsbehov, kan det være mere hensigtsmæssigt at vælge en anden regnskabsklasse.

Langsigtede mål og strategier

Virksomheder bør også overveje deres langsigtede mål og strategier, når de vælger regnskabsklasse C. Hvis virksomheden har planer om at tiltrække investorer eller søge finansiering, kan det være nødvendigt at vælge en regnskabsklasse med mere detaljerede regnskabsoplysninger.

Sådan skifter du til regnskabsklasse C

Indsendelse af ansøgning til Erhvervsstyrelsen

For at skifte til regnskabsklasse C skal virksomheden indsende en ansøgning til Erhvervsstyrelsen. Ansøgningen skal indeholde relevante oplysninger om virksomheden og dens økonomiske situation.

Opdatering af regnskabspraksis og dokumentation

Efter godkendelse af ansøgningen skal virksomheden opdatere sin regnskabspraksis og dokumentation i overensstemmelse med reglerne for regnskabsklasse C.

Regnskabsklasse C vs. andre regnskabsklasser

Forskelle mellem regnskabsklasse C og regnskabsklasse A

Regnskabsklasse C adskiller sig fra regnskabsklasse A på flere måder:

 • Størrelse: Regnskabsklasse C er beregnet til mindre virksomheder, mens regnskabsklasse A er beregnet til større virksomheder.
 • Regnskabskrav: Regnskabsklasse C har mindre omfattende regnskabskrav end regnskabsklasse A.
 • Revisionspligt: Virksomheder i regnskabsklasse C er ikke forpligtet til at have en revisor, mens virksomheder i regnskabsklasse A skal have en revisor.

Forskelle mellem regnskabsklasse C og regnskabsklasse B

Regnskabsklasse C og regnskabsklasse B har også visse forskelle:

 • Størrelse: Regnskabsklasse C er beregnet til mindre virksomheder end regnskabsklasse B.
 • Regnskabskrav: Regnskabsklasse C har mindre omfattende regnskabskrav end regnskabsklasse B.
 • Revisionspligt: Virksomheder i regnskabsklasse C er ikke forpligtet til at have en revisor, mens virksomheder i regnskabsklasse B kan vælge at have en revisor.

Opsummering

Regnskabsklasse C er en regnskabskategori, der er designet til mindre virksomheder i Danmark. Ved at vælge regnskabsklasse C kan virksomheder forenkle deres regnskabsmæssige forpligtelser og reducere den administrative byrde. Der er visse fordele og ulemper ved at vælge regnskabsklasse C, og virksomheder bør nøje overveje deres størrelse, økonomiske situation og langsigtede mål, før de træffer beslutningen om at skifte til regnskabsklasse C.

Kilder

 • Erhvervsstyrelsen – Regnskabsklasse C
 • Skatteministeriet – Skattemæssige konsekvenser af regnskabsklasse C